Електронният справочник
CD на Счетоводителя e:

 елементарен за използване
 удобен за работа
 изцяло практически насочен


Със CD на Счетоводителя
Вие си осигурявате:

 необходимата данъчноправна
 и счетоводна информация
 голям брой експертни приложения
 постоянна актуалност


Как можете да се запознаете със CD на Счетоводителя?
 
Компютърния справочник можете да тествате безплатно за 3 седмици.
Достатъчно е да го поръчате по най-удобния за Вас начин: по пощата; по факс; по e-mail; по телефона.
Вашия екземпляр ще получите по пощата с препоръчано писмо на заявения адрес.
 
Как се работи със CD на Счетоводителя?
 
Поставяте диска в CD устройството на Вашия компютър и интелигентният софтуер е готов за работа.
Правилата за използване на системата са максимално опростени и са подчинени на стремежа към удобство, бързина и максимална практичност.
 
Какво да направите, след като се убедите в предимствата на CD на Счетоводителя?
 
Преведете сумата от 67.20 лв. (крайна цена с доставка и ДДС) по банковата ни сметка.
В срок от 5 дни от Вашия превод с препоръчано писмо ще получите оригинална данъчна фактура.
Заплащането цената на справочника Ви гарантира правото да получавате 6 пъти годишно актуализираната версия на CD на Счетоводителя, съдържаща най-новата и актуална информация (актуализациите се заплащат по 48.60 лв. на CD).
Освен това, с оригиналната данъчна фактура Вие получавате и съобщение, в което е записана Вашата индивидуална парола за достъп до internet версията на продукта.
По този начин ние Ви гарантираме постоянен достъп до най-новата информация, която можете да използвате до получаването на актуализиращото CD.
 
Как да постъпите, ако не одобрите CD на Счетоводителя?
 
Ние сме убедени, че това е невъзможно!
Ако все пак някакви причини налагат в момента да се разделите с Вашия електронен помощник, достатъчно е да го изпратите обратно на нашия адрес.
Ще се убедите, че скоро ще Ви липсва.
 
 
 
Тествайте БЕЗПЛАТНО за срок от три седмици,
като поръчате по най-удобния за Вас начин:
на тел.: 9699 191, 9699 192; на факс.: 9699 190; на адрес: София 1000, ул. Карнеги 11А

Може да направите поръчката си и през ИНТЕРНЕТ още СЕГА:


ПОРЪЧКА ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ